Kontakt oss

Postadresse
Postboks 53 Hovseter
0705 OSLO

Forretningsadresse
Odd Nansens vei 5, Port 14-15
1360 FORNEBU

Tlf: 6758 96 20 / 414 40 101
Fax: 67 58 96 23
postmaster@niwi.no

Org. nr: NO 964 280 592 MVA

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet.

NIWI
Miljøtiltak AS

Postboks 53 Hovseter
0705 OSLO
NORGE