RENHOLD AV BEHOLDERE OG BRØNNER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL

NIWI Miljøtiltak AS har siden 1992 utført rengjøring av avfallsbeholdere (levert av Renovasjonsetaten) med spesialbygde vaskebiler. Vår kundemasse består hovedsakelig av etater for Oslo kommune, borettslag, sameier og restauranter. Kundene bestemmer selv antall rengjøringer pr år, og det inngås en skriftlig avtale som gjelder fortløpende for 1 kalenderår av gangen dersom den ikke blir oppsagt 6 måneder før avtalens utløp.

Søppelkasser, størrelse 120 liter til 660 liter og 1000 liter, blir vasket maskinelt i et høytrykkskammer som holder opp til 100 grader rent vann og 150 bar trykk med roterende dyse. Containere av jern, størrelse 2,5 - 8 kubikkmeter steames med varmt, rent vann og samme trykk. Dette utføres med lanse. Samme metode gjelder også for søppelrom og frittstående søppelhus. For dere som har nedgravde avfallsbrønner vaskes disse med en egen enhet.

Søppel består som kjent av en mengde urenheter. Dette genererer lukt som igjen tiltrekker seg skadedyr. Slik behøver det ikke være med vårt egetutviklede system for renhold av dine avfallsløsninger.

Skittent vann blir pumpet inn i egen tank på bilen. Denne metoden er meget miljøvennlig og tilfredsstiller krav fra myndighetene. Den er også anbefalt av Renovasjonsetaten. Der vi bruker rengjøringsmidler, er disse godkjent.
Restavfall leveres forbrenningsanlegg, enten på Brobekk eller Klemetsrud. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å rengjøre kasser og brønner samme dag som de blir tømt.

Ser det sånn ut hos deg anbefaler vi at du ringer oss for avtale!